• Page contrast
Kolno: Zakończenie programu „Kim Jestem?”

Dobiegł końca lokalny program edukacyjno-profilaktyczny pt. „Kim jestem?”. Miał on na celu podniesienie poczucia własnej wartości i praktycznych umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży oraz inspirowanie do aktywności twórczej, pracy nad sobą, przełamywanie osobistych barier psychicznych.

Podczas zajęć wychowawca zastosował aktywne i ciekawe metody pracy z młodzieżą. Program rozpoczął się zajęciami organizacyjnymi na których wychowawca przedstawił harmonogram programu autorskiego, cele oraz przybliżył uczestnikom tematykę. Kolejnym punktem programu były spotkania teoretyczne m.in.: Rozpoznawanie i nazywanie uczuć. Wyrażanie uczuć. Poznaje siebie. Moje mocne strony. Jak widzą mnie inni? Asertywność, uległość i agresja w zachowaniu. Moje własne sposoby zachowania. Jak radzić sobie w sytuacjach stresujących? Jestem podobny do innych. Różnie się- jestem wyjątkowy. Lubię samego siebie. Podczas spotkań młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach. Główny cel programu został osiągnięty i założenia autorskiego programu zostały zrealizowane.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, młodzież aktywnie i skutecznie realizowała postawione zadania oraz uczestniczyła w zajęciach. Uczestnicy opanowali materiał teoretyczny oraz prezentowane techniki autoprezentacji dotyczące kształtowania pozytywnych i bezpiecznych postaw społecznych. Wzmocnili poczucie własnej wartości, zdobyli wiedzę jak dostrzegać swoje mocne strony oraz jak je wykorzystywać. Nauczyli się być asertywni oraz pokonywać stres. Ostatnim spotkaniem były zajęcia  podsumowujące program autorski. Młodzież mogła się podzielić swoimi wrażeniami i wspomnieniami na temat programu.

Kolno: Zakończenie programu „Kim Jestem?” Kolno: Zakończenie programu „Kim Jestem?” Kolno: Zakończenie programu „Kim Jestem?”

Autor tekstu i zdjęć: Milena Samul - wychowawca Hufca Pracy w Kolnie