• Page contrast
Kolno: Zakończenie programu edukacyjno-profilaktycznego „Ważne i potrzebne”

Młodzież często nie radzi sobie z problemami. Szuka też właściwych wzorów i wartości, którymi kieruje się w życiu. Lubi również spędzać czas ze swoimi rówieśnikami. Musi jednak być świadoma zagrożeń współczesnego świata i odpowiednio na nie reagować. W tych trudnych dylematach może pomóc młodzieży program edukacyjno-profilaktyczny „Ważne i potrzebne”, który w miesiącach wrzesień-grudzień 2023r był realizowany przez Hufiec Pracy w Kolnie.

Sięgano do słów zaczerpniętych z nauczania św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Postawiono ambitne, ale realne cele. Uczestnicy świetnie odprężyli się i zrelaksowali podczas zajęć: sportowych, fotograficznych, w czasie gier i zabaw edukacyjnych czy też przy odgrywaniu scenek dramowych. Młodzież uczyła się: dobrych relacji rówieśniczych i prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Stosowano aktywizujące i niekonwencjonalne metody i formy działania.

Na zajęciach wychowawczych zwracano uwagę na takie wartości jak: współpraca, przyjaźń, szacunek, pomoc wzajemna i inne. W prostych, wziętych z życia scenkach dramowych uczestnicy prezentowali postawę asertywną. Swoje role upamiętnili w formie krótkich filmików i zdjęć. Spotkało się to z dużym entuzjazmem młodzieży. Ważne było też zakończenie programu, które odbyło się podczas spotkania przy choince. W serdecznej i ciepłej atmosferze podsumowano działania.

Młodzież integrowała się ze sobą wzmocniły się relacje interpersonalne i kontakty rówieśnicze. Uczestnicy stali się bardziej otwarci na potrzeby innych. Zwiększyła się ich dojrzałość. Przyswoili też ważne wartości życiowe. Młodzież została również zmotywowana do pracy nad sobą. Będzie rozwijać swoje mocne strony, a niwelować słabe. Chętnie też uczestniczyła w programie i chociaż na chwilę odeszła od smartfonu.

Kolno: Zakończenie programu edukacyjno-profilaktycznego „Ważne i potrzebne” Kolno: Zakończenie programu edukacyjno-profilaktycznego „Ważne i potrzebne” Kolno: Zakończenie programu edukacyjno-profilaktycznego „Ważne i potrzebne” Kolno: Zakończenie programu edukacyjno-profilaktycznego „Ważne i potrzebne”

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie