• Page contrast
Kolno: „WYstartujMY RAZEM” – spotkanie z psychologiem

logo FEdlaP

Młodzież z Hufca Pracy w Kolnie biorąca udział w projekcie „WYstartujMY RAZEM” uczestniczyła w badaniu poziomu kompetencji społecznych. W tym celu każdy z uczestników projektu wypełniał test psychometryczny przygotowany przez psychologa. Na podstawie analizy testu i indywidualnych potrzeb, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO.

Na zakończenie udziału w projekcie przeprowadzona zostanie podsumowująca ocena uczestników projektu. Jej celem będzie pokazanie w jakim stopniu dzięki udziałowi w projekcie rozwinęły się ich kompetencje społeczne. Projekt współfinansowany jest ze środków EFS+, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Kolno: „WYstartujMY RAZEM” – spotkanie z psychologiem

#WYstartujMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

WR2023 plakat

Autor tekstu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy MCK w Kolnie, Milena Samul - wychowawca Hufca Pracy w Kolnie, opiekun grupy projektowej
Zdjęcia: Milena Samul - wychowawca Hufca Pracy w Kolnie, opiekun grupy projektowej