• Page contrast
Augustów:„WYstartujMy RAZEM” – konsultacje z doradcą zawodowym

logo FEdlaP

Uczestnicy projektu „WYstartujMY RAZEM” z augustowskiego Hufca Pracy biorą udział w konsultacjach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Augustowie. Konsultacje mają na celu przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestników projektu, analizę ich potrzeb oraz określenie kierunków rozwoju.

Podczas spotkań opracowywany jest Indywidualny Plan Działania (IPD). Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika ma na celu wyznaczenie realistycznych celów zawodowych oraz zaplanowanie działań, które pomogą je osiągnąć. Po zakończeniu przygotowania IPD młodzież przejdzie do etapu efektywnej realizacji zaplanowanych działań.

Projekt „WYstartujMy RAZEM” współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027 Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działania 7.5 Wsparcie zatrudnienia w regionie - projekty podmiotów innych niż PUP.

#WYSTARTUJMYRAZEM #FUNDUSZEEUROPEJSKIE #FUNDUSZEUE

WR2023 plakat

Autor tekstu: Teresa Gładyszewska – doradca zawodowy MCK w Augustowie
Autor zdjęcia: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie