• Page contrast
Łomża: „Tak. Pomagam”

Uczestnicy Hufca Pracy w Łomży – uczniowie branżówki w Jedwabnem 9 grudnia wzięli czynny udział w 23 edycji ogólnopolskiej zbiórki żywności z długotrwałą datą przydatności do spożycia pod nazwą „Tak. Pomagam”. Dyżur pełniony był w supermarkecie w Jedwabnem.

Młodzież przyjmowała do koszyka produkty spożywcze, dziękując za każdy dar złożony przez kupujących. Produkty żywnościowe pozyskane przez wolontariuszy Caritas posłużą do przygotowania przed Świętami Bożego Narodzenia paczek dla osób ubogich, bezdomnych i starszych. Taką formą pomocy bliźniemu stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci na potrzeby tych, co mają mniej, a mieszkają wokół nas.

Łomża: „Tak. Pomagam”

Autor tekstu i zdjęć: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży