• Page contrast
Grajewo: Spotkanie z psychologiem w ramach projektu „WYstartujMY RAZEM”

logo FEdlaP

Beneficjenci projektu „WYstartujMY RAZEM” z Hufca Pracy w Grajewie rozpoczęli zajęcia z psychologiem. W ramach spotkania zostały zdiagnozowane kompetencje społeczne każdego uczestnika poprzez przeprowadzenie testu kwestionariusza kompetencji społecznych wraz z analizą.

Celem wykonania diagnozy dla młodych osób, to było m.in. zaproponowanie kolejnych form wsparcia badanych uczestników w zależności do wyników testu wykonanego w I Fazie diagnozy, np. przeprowadzenia szkolenia w zakresie „umiejętności i kompetencji społecznych” w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO, umiejętność doradzania innym, umiejętność pracowania w zespole, umiejętność posługiwania się mową ciała, umiejętność wypracowania kompromisu, umiejętność motywowania innych, umiejętność wspierania współpracowników, umiejętność wchodzenia w interakcję z innymi osobami, umiejętność przekonywania innych osób, posiadanie kompetencji międzykulturowych.

Zaproponowanie młodzieży szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie będą miały na celu wsparcie rozwoju psychofizycznego, wzmocnienie potencjału osobowościowego i nabycie, bądź udoskonalenie podstawowych umiejętności, które przyczynią się do osiągnięcia lepszych wyników w ramach przygotowania zawodowego. Młodzież będzie mogła zdobyć kwalifikacje zawodowe i umiejętności uczestnicząc w kursach: prawo jazdy kat. B oraz gastronomicznym. Oprócz nauki zawodu młodzież będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach z doradcą zawodowym oraz uczestniczyć w 5-dniowych warsztatach samorozwoju i motywacji.

#WYstartujMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Grajewo: Spotkanie z psychologiem w ramach projektu „WYstartujMY RAZEM”

Autor tekstu i zdjęcia: Anna Bednarko – koordynator lokalny projektu