• Page contrast
Augustów: WYstartujMY RAZEM

logo FEdlaP

Młodzież z Hufca Pracy w Augustowie biorąca udział w projekcie „WYstartujMY RAZEM” uczestniczyła w badaniu poziomu kompetencji społecznych. W tym celu każdy z uczestników projektu wypełniał test psychometryczny przygotowany przez psychologa.

Na podstawie analizy testu i indywidualnych potrzeb, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO. Na zakończenie udziału w projekcie przeprowadzona zostanie podsumowująca ocena uczestników projektu. Jej celem będzie pokazanie w jakim stopniu dzięki udziale w projekcie rozwinęły się ich kompetencje społeczne.

Augustów: WYstartujMY RAZEM

Autor tekstu i zdjęcia: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie