• Page contrast
Białystok: „WYstartujMY RAZEM” z kolejnym etapem projektu

logo FEdlaP

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie zrealizowano kolejny etap projektu „WYstartujMY RAZEM” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Uczestnicy projektu, w podziale na dwie pięcioosobowe grupy, spotkali się z psychologiem i wykonali test sprawdzający ich kompetencje społeczne, a dokładnie umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego rodzaju sytuacjach społecznych.

Na podstawie wyników Kwestionariusza Kompetencji Społecznych, predyspozycji zawodowych poznanych podczas rozmów z doradcą zawodowym oraz potrzeb rynku pracy w województwie podlaskim, każdy z uczestników weźmie udział w szkoleniu dopasowanym do jego potrzeb. Dzięki czemu młodzież rozpoczynając swoją drogę zawodową będzie umiała poradzić sobie z nowymi, niekiedy trudnymi sytuacjami.

#WYstartujMYrazem #FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Białystok: „WYstartujMY RAZEM” z kolejnym etapem projektu

Autor tekstu i zdjęć: Patrycja Szymanowska – koordynator lokalny projektu