• Page contrast
Zambrów: Warsztaty EURES

logo euresHufiec Pracy w Zambrowie zorganizował warsztaty EURES dla młodzieży z Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 im. Janusza Korczaka w Zambrowie, które poprowadził doradca EURES z Podlaskiej WK OHP w Białymstoku w dniu 5 grudnia 2023 roku. Uczestnikom spotkania została przedstawiona prezentacja multimedialna dotycząca zakresu usług sieci EURES oferowanych osobom poszukującym pracy. Zaprezentowano Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES, poinstruowano młodzież jak z niego korzystać, gdzie znaleźć informacje o życiu i pracy w poszczególnych krajach UE/EFTA, czy oferty pracy stałej i sezonowej. Omówiona została aktualna sytuacja na europejskim rynku pracy.

Podczas warsztatów poruszono temat dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego. Doradca EURES udzielił wskazówek dotyczących tworzenia CV, jakie informacje powinny się tam bezwarunkowo znaleźć i w jakim formacie należy stworzyć dokument. Podpowiedział też jak należy napisać list motywacyjny, aby przekonać pracodawcę do tego, że jesteśmy najlepszym kandydatem na stanowisko pracy, na które aplikujemy. Zwrócono też uwagę na kwestie bezpieczeństwa, które są niezwykle ważne przy wyjazdach za granicę. Przedstawiono narzędzia dzięki którym zwiększymy nasze bezpieczeństwo, takie jak system Odyseusz, aplikacja mobilna Safe czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ.

Młodzi ludzie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, zadawali pytania dotyczące mobilności na europejskim rynku pracy i chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z wyjazdów za granicę. Wszyscy otrzymali materiały informacyjne dotyczące usług sieci EURES i bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę.

Zambrów: Warsztaty EURES

Autor tekstu: Agnieszka Kruszewska – doradca EURES Podlaskiej WK OHP w Białymstoku
Zdjęcia: Ewa Fabiańska – wychowawca w Hufca Pracy w Zambrowie