• Page contrast
Łomża: Zimowo w Nadleśnictwie...

W ramach realizacji programu „Ekologia 365” uczestnicy Hufca Pracy w Łomży wzięli udział w wycieczce do zaprzyjaźnionego Nadleśnictwa w Łomży.

Nadleśnictwo od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy o środowisku, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę oraz informowanie o działalności leśników. Leśna lekcja, pogadanka oraz spacer odbyły się w lesie Jednaczewskim, gdzie młodzież mogła podziwiać piękno otacząjącej przyrody zimową porą. Na strudzonych „wędrowców” czekało ognisko i kiełbaski. Mimo mroźnej pogody, humory dopisały wszystkim uczestnikom.

Łomża: Zimowo w Nadleśnictwie... Łomża: Zimowo w Nadleśnictwie...

Autor tekstu i zdjęć: Florczyk Alicja – wychowawca Hufca Pracy w Łomży