• Page contrast
Łomża: „Kultura Bezpieczeństwa” - poznaj swoje prawa w pracy

W dniach 28 i 30 listopada 2023 roku uczestnicy Hufca Pracy w Łomży, uczniowie Branżowej Szkoły SWEiRP w Łomży i Branżowej Szkoły w Jedwabnem brali udział w spotkaniu z pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy Panią Katarzyną Lutostańską w ramach programu edukacyjnego pn. „Kultura Bezpieczeństwa”.

Głównym celem spotkania było podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia, popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Wiedza zdobyta podczas spotkania będzie przydatna, zwłaszcza uczniom klas III, którzy kończą naukę zawodu i wejdą na rynek pracy świadomi swoich praw pracowniczych.

Łomża: „Kultura Bezpieczeństwa” - poznaj swoje prawa w pracy Łomża: „Kultura Bezpieczeństwa” - poznaj swoje prawa w pracy

Autor tekstu i zdjęć: Rafał Onyszko – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży