• Page contrast
Augustów: Zabawa Andrzejkowa

Młodzież augustowskiego hufca wzięła udział w Zabawie Andrzejkowej, która odbyła się w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie. Impreza zorganizowana została w ramach inicjatywy zewnętrznej Rady Młodzieży.

Uczestnicy hufca przybliżyli tradycję andrzejkową, później przyszedł czas na wróżby. Uczniowie szkoły specjalnej dowiadywali się o swojej przyszłości, m.in. kiedy wyjdą za mąż / ożenią się, jak będzie miał / miała na imię ich ukochany / ukochana. Zwieńczeniem zabawy były wspólne tańce przy muzyce. Celem inicjatywy było kształtowanie odpowiedniej postawy tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością, empatii, a także akceptacji odmienności, ponieważ wszyscy jesteśmy równi. Inicjatywa uświadomiła młodzieży, że pomimo odmienności, każdemu z nas należy się prawo do poszanowania godności.

Augustów: Zabawa Andrzejkowa Augustów: Zabawa Andrzejkowa Augustów: Zabawa Andrzejkowa Augustów: Zabawa Andrzejkowa Augustów: Zabawa Andrzejkowa hpa andrzejki 05122023 08

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie