• Page contrast
Zambrów: EURES GO FURTHER! – spotkanie w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

siec eures

Dzięki współpracy Hufca Pracy w Zambrowie i Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, w dniu 30 listopada 2023 roku doradca EURES z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białystoku przeprowadził spotkanie informacyjne EURES w ramach projektu „EURES GO FURTHER”.

Uczniowie Zespołu Szkół Agroprzedsiebiorczości dowiedzieli się w jaki sposób skutecznie poszukiwać pracy na europejskim rynku pracy, jakie są możliwości wsparcia przy procesie rekrutacji. Przedstawiona została aktualna sytuacja na europejskim rynku pracy oraz aktualne oferty pracy stałej i sezonowej za granicą w ramach sieci EURES. Zaprezentowano portale i strony internetowe związane z siecią EURES i mobilnością europejską, takie jak: krajowa strona EURES, Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES czy Centralna Baza Ofert Pracy. Doradca EURES udzielił instruktażu korzystania z wymienionych narzędzi i stron www oraz poinformował jak założyć swój profil, czy też jak się zalogować, aby skorzystać ze wszystkich funkcjonalności przedstawionych narzędzi.

Zambrów: EURES GO FURTHER! – spotkanie w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

Podczas spotkania poruszony został temat bezpieczeństwa przy wyjazdach zagranicznych. Doradca EURES poinformował o odpowiednim przygotowaniu się do takiego wyjazdu, miedzy innymi o konieczności wyrobienia karty EKUZ - Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jest to dokument unijny potwierdzający nasze prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym państwie UE lub EFTA.

Doradca EURES przedstawił również dwa bezpłatne narzędzia zwiększające bezpieczeństwo przy wyjazdach za granicę. Pierwszy z nich to system Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”, w którym zgłaszamy nasz wyjazd do innego państwa. Drugi to aplikacja mobilna „Safe”, która działa w języku polskim. Doradca zachęcił do korzystania z obu narzędzi, nawet przy wyjeździe za granicę na kilka dni. Młodzież wykazała duże zainteresowanie przedstawionymi narzędziami i tematem bezpieczeństwa, który jest niezwykle istotny w dzisiejszych czasach. Obecni na spotkaniu mieli także możliwość zadawania pytań i konsultacji indywidulanych, z czego chętnie korzystali. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne na temat bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę.

Zambrów: EURES GO FURTHER! – spotkanie w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości

Autor tekstu: Agnieszka Kruszewska - doradca EURES Podlaskiej WK OHP w Białymstoku
Zdjęcia: Mariola Chojak - wychowawca w Hufca Pracy w Zambrowie