• Page contrast
Białystok: Otrzęsiny klas pierwszych

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku odbyły się „Otrzęsiny” czyli tzw. „chrzest kotów”. Uroczystość zgromadziła wszystkich uczniów wszystkich klas pierwszych w tym uczestników Hufca Pracy w Białymstoku z klas wielozawodowych.

Celem przedsięwzięcia była integracja pierwszaków i przyjęcie ich do grona pełnoprawnych członków szkolnej społeczności. Wspólna zabawa połączona z rywalizacją energetyzowała zarówno konkurujących jak i kibicujących. Powołane jury oceniało poszczególne konkurencje, czuwając nad przestrzeganiem zasady fair play. Ostatecznie, przy radosnym aplauzie, pierwszoklasiści zostali włączeni w poczet uczniów szkoły, tym samym przyjmując na siebie wszystkie prawa, przywileje i obowiązki.

Białystok: Otrzęsiny klas pierwszych Białystok: Otrzęsiny klas pierwszych Białystok: Otrzęsiny klas pierwszych hpb otrzesiny 01122023 05

Autor tekstu i zdjęć: Jolanta Powichrowska - komendant Hufca Pracy w Białymstoku