• Page contrast
Białystok: „WYstartujMY RAZEM” z doradcami zawodowymi

logo FEdlaP

Od dnia 23 listopada 2023 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie rozpoczęły się spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „WYstartujMY RAZEM” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytetu VII Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych Działania 7.5 Wspieranie zatrudnienia w regionie.

Podczas indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi młodzież pozna swoje predyspozycje zawodowe, opracuje Indywidualny Plan Działania oraz sprawdzi poziom kompetencji cyfrowych. Powyższe działania mają na celu dopasowanie szkoleń i warsztatów do wymagań, potrzeb oraz predyspozycji danego uczestnika. Tak, aby każdy z nich, w kolejnych etapach projektu, mógł podnieść swoje umiejętności i kompetencje zgodnie z kierunkiem zainteresowań, zawodem i zapotrzebowaniem na rynku pracy.

#WYSTARTUJMYRAZEM #FUNDUSZEEUROPESJKIE #FUNDUSZEUE

Białystok: „WYstartujMY RAZEM” z doradcami zawodowymi Białystok: „WYstartujMY RAZEM” z doradcami zawodowymi

Autor tekstu: Patrycja Szymanowska – specjalista ds. programów - stażysta CEiPM w Białymstoku
Zdjęcia: Anna Gryko i Małgorzata Neczyperowicz – doradcy zawodowi CEiPM w Białymstoku