• Page contrast
Łomża: Poradnictwo zawodowe w projekcie „WYstartujMY RAZEM”

logo FEdlaP

W Łomży po okresie rekrutacji rozpoczęły się indywidualne spotkania uczestników z doradcą zawodowym w projekcie „WYstartujMY RAZEM” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje indywidualne poradnictwo z uczniami szkół branżowych klas III.

Przy użyciu ustandaryzowanych narzędzi diagnostycznych bada predyspozycje zawodowe beneficjentów projektu oraz przeprowadza test kompetencji cyfrowych. Efektem współpracy doradcy zawodowego z każdym z uczestników jest stworzenie Indywidualnego Planu Działania, ułatwiającego dobór odpowiednich form wsparcia. Nabyte umiejętności i doświadczenie zwiększą szanse uczestników projektu na podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia po zakończeniu działań projektowych.

#WYSTARTUJMYRAZEM #FUNDUSZEEUROPESJKIE #FUNDUSZEUE

Łomża: Poradnictwo zawodowe w projekcie „WYstartujMY RAZEM” Łomża: Poradnictwo zawodowe w projekcie „WYstartujMY RAZEM” Łomża: Poradnictwo zawodowe w projekcie „WYstartujMY RAZEM”

Autor tekstu: Tomasz Kurkowski – koordynator lokalny projektu CEiPM w Łomży
Zdjęcia: Aneta Zielińska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży, opiekun grupy projektowej