• Page contrast
Białystok: Przez żołądek do serca

22 listopada 2023 roku zakończył się cykl działań dotyczących grupowych wyjść z uczestnikami Hufca Pracy w Białymstoku, w ramach integracji i profilaktyki zachowań społecznych. Podjęte działania z nowo zrekrutowanymi dotyczyły głównie integracji w nowym środowisku szkolnym, natomiast przedsięwzięcia skierowane do uczestników kontynuujących dotyczyły kształtowania akceptowanych postaw oraz różnych form spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy wszystkich klas byli zgodni że grupowe wyjścia na pizzę są doskonałą formą zarówno integracji jak też aktywności. Smaczne jedzenie zdecydowanie łagodzi obyczaje, energetyzuje i wprowadza wyborny nastrój.

Białystok: Przez żołądek do serca Białystok: Przez żołądek do serca

Autor tekstu i zdjęć: Jolanta Powichrowska – komendant Hufca Pracy w Białymstoku