• Page contrast
Kolno: Spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „WYstartujMY RAZEM”

logo FEdlaP

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie rozpoczęły się spotkania indywidualne z uczestnikami projektu „WYstartujMY RAZEM”. Celem porad jest stworzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania.

Stworzenie IPD z pomocą doradcy zawodowego ułatwi wyznaczyć realistyczne cele zawodowe i wytyczyć ścieżkę rozwoju zawodowego. Pozwoli zmotywować uczestników do podjęcia działań zorientowanych na osiągnięcie celów zawodowych oraz zaplanować działania rozwojowe. Zakończenie realizacji IPD obejmuje podsumowanie działań, ich przebieg i wyniki. Doradca rekomenduje szkolenia z zakresu umiejętności i kompetencji społecznych.

#WYSTARTUJMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Autor tekstu: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy MCK w Kolnie
Zdjęcia: Martyna Chylińska – pośrednik pracy MCK w Kolnie