• Page contrast
Kolno: Życzliwi dla siebie

Życzliwość jest bardzo ważną cechą w życiu człowieka. Szczególnie młodzież powinna kierować się nią w kontaktach rówieśniczych. Zauważa się często brak współpracy, wzajemną wrogość, konflikty, nieporozumienia. Chcemy w pracy wychowawczej budować prawidłowe relacje i zachęcać młodzież do wzajemnego szacunku i kulturalnego zachowania.

W dniu 21 listopada 2023 roku w Hufcu Pracy w Kolnie odbyła się impreza kulturalno-oświatowa „Życzliwi dla siebie” z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Na wstępie uświadomiono młodzież czym jest życzliwość. Podczas „burzy mózgów” uczestnicy wyliczali cechy związane z życzliwością wobec siebie. Następnie bawiono się w „Głuchy telefon”. Przekazywano hasła związane z tym tematem. Potem każdy uczestnik musiał powiedzieć coś pozytywnego i życzliwego o grupie, sobie lub wybranym koledze czy koleżance.

W dalszej części imprezy spełniono wobec siebie dobre uczynki. Dziewczęta wykonały piękne fryzury. Wręczono też sobie śmieszne karteczki. Starano się być uprzejmym i kulturalnym na każdym kroku. Nie zabrakło też magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. Układano również krótkie rymowanki o życzliwości. Imprezę zakończono wspólnym śpiewaniem. Impreza spełniła oczekiwania młodzieży. Uczestnicy miło i przyjemnie spędzili wolny czas, dominowała przyjazna i serdeczna atmosfera. Zawracano uwagę na dobre relacje rówieśnicze i kulturalne zachowanie się.

Autor tekstu i zdjęcia: Tomasz Nagórski – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie