• Page contrast
Łomża: Rekrutacja uczestników do projektu „WYstartujMY RAZEM”

logo FEdlaP

W Hufcu Pracy w Łomży zakończyła się rekrutacja uczestników do projektu „WYstartujMY RAZEM” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Rekrutacja była poprzedzona spotkaniem z uczniami szkół branżowych klas III. Kadra projektu powołana do Komisji rekrutacyjnej służyła chętnie pomocą podczas wypełniania dokumentów, udzielając także dodatkowych informacji. Uczestnikami projektu są podopieczni OHP z Hufca Pracy w Łomży mający status pracownika młodocianego.

W ramach projektu młodzież będzie miała możliwość nabycia umiejętności cyfrowych, skorzystania z porad doradcy zawodowego, uczestnictwa w zajęciach z psychologiem, udziału w szkoleniu w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do wykonywania danego zawodu zgodnie z klasyfikacja ESCO, kursach zawodowych, dzięki którym będą mogli uzyskać nowe uprawnienia, zajęciach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych i zawodowych, warsztatach samorozwoju i motywacji w Wasilkowie.

Młodzież jest pozytywnie nastawiona do uczestnictwa w zajęciach i nie kryje zadowolenia z korzyści jakie można uzyskać podczas udziału w przedsięwzięciu. Dzięki projektowi uczestnicy powiększą swój potencjał na rynku pracy, a także uzyskają stypendia szkoleniowe. Młodzieży życzmy samych sukcesów w zdobywaniu nowych kompetencji i umiejętności!

Łomża: Rekrutacja uczestników do projektu „WYstartujMY RAZEM” Łomża: Rekrutacja uczestników do projektu „WYstartujMY RAZEM”

#WYSTARTUJMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Autor tekstu: Tomasz Kurkowski – koordynator lokalny projektu CEiPM w Łomży
Zdjęcia: Marzena Pachucka – wychowawca Hufca Pracy w Łomży