• Page contrast
Augustów: WYstratujMY RAZEM

logo FEdlaP

W Hufcu Pracy w Augustowie odbyła się rekrutacja dotycząca udziału w projekcie WYstartujMY RAZEM. Młodzież wzięła udział w spotkaniu z komendantem Hufca Pracy, lokalnym koordynatorem projektu oraz opiekunem grupy. Projekt jest współfinansowany ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Podczas spotkania młodzież zapoznała się z ogólnymi informacjami dotyczącymi projektu. Uczestnicy zostali poinformowani o zadaniach jakie będą musieli zrealizować podczas jego trwania. W ramach projektu uczestnicy objęci będą indywidualnym wsparciem w zakresie badania poziomu kompetencji społecznych, otrzymają wsparcie szkoleniowe w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO, wsparcie edukacyjne oraz pojadą na 5-dniowe warsztaty samorozwoju i motywacji.

Augustów: WYstratujMY RAZEM

#WYstartujMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Autor tekstu: Ewelina Romanowska – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie
Zdjęcia: Jacek Nejfeld – wychowawca Hufca Pracy w Augustowie