• Page contrast
Wasilków: Uzyskanie praw wyborczych przez kobiety

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie z inicjatywy Rady Młodzieży zorganizowali obchody rocznicy uzyskania prawa kobiet do głosowania w Polsce. W ramach obchodów młodzież postanowiła zapoznać się z historią uzyskania praw do głosowania na świecie i w Polsce.

Aby uczcić to historyczne wydarzenie uczestnicy przygotowali gazetkę informacyjną, która zawisła na korytarzu internatu. Ponadto przeprowadzili inscenizację wyborów, w których każdy – niezależnie od płci, wieku, wyznania, wyglądu – może brać zarówno aktywny, jak i bierny udział. Młodzież zrozumiała, że dla budowania idei równouprawnienia kobiet i mężczyzn istotne jest nadanie praw wyborczych wszystkim członkom społeczeństwa – dopiero na tej podstawie można tworzyć równe społeczeństwo. Wykształcenie dawało kobietom zawód, niezależność finansową, szansę na rozwijanie talentów i pasji. Możliwość głosowania i kandydowania w wyborach – realny wpływ na prawo i politykę, a dzięki temu współtworzenie państwa.

Wasilków: Uzyskanie praw wyborczych przez kobiety Wasilków: Uzyskanie praw wyborczych przez kobiety Wasilków: Uzyskanie praw wyborczych przez kobiety

Autor tekstu i zdjęć: Justyna Kiriłowa - wychowawca OSiW w Wasilkowie