• Page contrast
Białystok: Życzliwość - podaj dalej

21 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, zwanym także Dniem Dobrych Uczynków. Głównym celem wydarzenia jest propagowanie wartości takich jak wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych. Zawsze warto być życzliwym, bowiem nawet „zwykłe” miłe słowo może odmienić czyjś dzień!

Uczestnicy Hufca Pracy w Białymstoku pamiętają, że życzliwość to nie tylko wielkie czyny, ale przede wszystkim drobne gesty, które wywołują pozytywne emocje, dlatego też dzieli się dobrym słowem z koleżankami, kolegami oraz pracownikami szkoły.

Białystok: Życzliwość - podaj dalej Białystok: Życzliwość - podaj dalej Białystok: Życzliwość - podaj dalej Białystok: Życzliwość - podaj dalej

Autor tekstu: Dominika Łupińska - wychowawca Hufca Pracy w Białymstoku
Zdjęcia: Jolanta Powichrowska - komendant Hufca Pracy w Białymstoku