• Page contrast
Wasilków: Międzypokoleniowy teatr

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania wolny czas wykorzystują na zabawę w teatr. Tym razem wspólnie z grupą Szczęściary w siedzibie Stowarzyszenia „Bliżej siebie” wzięli udział w próbie Jasełek Bożonarodzeniowych.

Teatr łączy w sobie słowo, obraz, ruch i muzykę. Młodzi ludzi angażują wtedy wszystkie zmysły. Latorośli bardzo to odpowiada, bo współgra z ich sposobem postrzegania świata. One nie skupiają się na fragmencie, nie selekcjonują informacji, tylko chłoną wszystko, co jest im podane. Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne, kreatywność i elastyczność młodego człowieka wpływają na wszechstronny rozwój jego osobowości. Zabawa w teatr oddziałuje na sferę emocjonalną, sprzyja ćwiczeniu wyrażania uczuć, wspomaga spontaniczną aktywność, a także usprawnia komunikację i współpracę w grupie.

Uczestnicy stwierdzili, że sama organizacja przedstawienia sprzyja nauce zarządzania czasem, samodyscypliny i kształtowaniu kreatywności. Natomiast wcielanie w się w role bohaterów dramatów to dla niektórych najlepszy sposób na wyrażenie siebie i rozładowanie emocji. Cała grupa w trakcie zajęć dobrze się bawiła i jednogłośnie stwierdziła, że przez sztukę odkrywają inny świat, znajdują motywacje do życia i rozwijają wiarę w siebie. Była to wspaniała okazja do integracji i międzypokoleniowej wymiany poglądów. Wydarzenia takie jak to uświadamiają nam, jak ważne jest pielęgnowanie więzi międzypokoleniowych.

Wasilków: Międzypokoleniowy teatr Wasilków: Międzypokoleniowy teatr Wasilków: Międzypokoleniowy teatr Wasilków: Międzypokoleniowy teatr

Autor tekstu i zdjęć: Barbara Czajkowska – wychowawca OSiW w Wasilkowie