• Page contrast
Grajewo: Rekrutacja do projektu „WYstartujMY RAZEM”

logo FEdlaP

W jednostce Ochotniczych Hufców Pracy w Grajewie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do projektu „WYstartujMY RAZEM”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Program adresowany jest do młodzieży w wieku 15-17 lat, uczestników OHP będących uczniami szkoły branżowej, znajdujących się z powodu uwarunkowań rodzinnych lub środowiskowych w trudnej sytuacji społecznej. Projekt pozwoli młodym osobom uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach, będą to m.in.: kompetencje społeczne – badanie poziomu kompetencji, diagnoza wychowawcza grupy i opieka wychowawcy, indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenie w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO, kursy prowadzące do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w tym kwalifikacji zawodowych, kurs komputerowy oraz 5 -dniowy wyjazd na warsztaty samorozwoju i motywacji.

Na spotkanie rekrutacyjne zgłosiło się 10 osób, spełniających wymagane kryteria projektu. Przedsięwzięcie to cieszy się zainteresowaniem młodzieży.

#WYstartujMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

Autor tekstu: Anna Bednarko – koordynator lokalny projektu w Grajewie
Zdjęcia: Magdalena Laska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie