• Page contrast
Łomża: „Kultura Bezpieczeństwa”

W ramach kampanii informacyjno- edukacyjnej „Kultura Bezpieczeństwa” przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku młodzież Hufca Pracy w Łomży bierze udział w konkursie lokalnym „Poznaj swoje prawa w pracy”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Uczestnictwo w konkursie z pewnością wpłynie na kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Konkurs przebiega w trzech etapach: lokalnym, regionalnym i centralnym. Test wiedzy konkursu lokalnego wyłoni dwóch uczniów do reprezentowania hufca na etapie regionalnym.

Łomża: „Kultura Bezpieczeństwa” Łomża: „Kultura Bezpieczeństwa”

Autor tekstu: Anna Dziemiańczuk – komendant Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia- Marzena Pachucka – wychowawca Hufca Pracy w Łomży