• Page contrast

Kontynuujemy podróż po służbach mundurowych, którzy swoją pracą służą Polsce i każdemu obywatelowi mieszkającemu w jej granicach. W ramach Programu Profilaktycznego OHP „Życie jest przede mną” wychowawca Hufca Pracy w Łomży z uczestnikami I roku nauki w OHP odwiedził Ochotniczą Straż Pożarną w Jedwabnem. Jednostka została powołana do służby w 1958 roku i służą w niej mężczyźni, którzy na co dzień wykonują pracę zawodową w różnych miejscach pracy na terenie miasta Jedwabne.

Przewodnikiem i prelegentem był strażak Pan Piotr Janowicz oraz wspomagający go kierowca - strażak Pan Marcin Domaszewski. Strażacy ubrani w stroje specjalistyczne w masce z butlą tlenową, pokazali młodzieży akcję ratunkową w pomieszczeniu pełnym „żrącego” dymu. Zaprezentowali sprzęt jakim dysponują jedwabieńscy ochotnicy strażacy w czasie akcji gaśniczych lub kolizji drogowych. Uczestnik Kacper Gryglik mógł sprawdzić jak ciężkim narzędziem są nożyce do rozcinania karoserii samochodowej, gdy z auta trzeba wynieść ludzi. Nożyce ważą ok. 20 kg do nich doprowadzone jest sprężone powietrze mające, aż 700 barów ciśnienia – to jest niesamowite jak trzeba być sprawnym fizycznie. Jeden z uczestników spotkania zapytał: „Czy w ochotniczej straży mogą służyć osoby poniżej 18 roku życia?” Odpowiedziano, że tak, ale takie osoby odbywają inny rodzaj zadań ochotnictwa strażackiego.

Łomża: Służba Polsce – ochotnik strażak Łomża: Służba Polsce – ochotnik strażak Łomża: Służba Polsce – ochotnik strażak Łomża: Służba Polsce – ochotnik strażak Łomża: Służba Polsce – ochotnik strażak

Autor tekstu i zdjęć: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży