• Page contrast
Białystok: Dzień z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Wydarzenie pod takim hasłem zostało zorganizowane w dniu 14 listopada w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. Doradcy zawodowi przeprowadzili zajęcia grupowe dla chętnych uczniów klas czwartych, którzy zgłosili potrzebę pomocy w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Podczas zajęć omówiono problematykę wyznaczania planów zawodowych i czynników wyboru zawodu, a następnie młodzież miała możliwość zbadania swoich predyspozycji zawodowych wykonując test Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych w formie komputerowej. Wyniki i ich interpretacja, po opracowaniu, będą omówione z uczniami podczas spotkań indywidualnych zaplanowanych na początek grudnia.

Pośrednicy pracy przy stoisku wystawienniczym informowali młodzież o działalności Młodzieżowego Biura Pracy, zachęcając do aktywności zawodowej. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem zadawali pytania na temat sposobów poruszania się po rynku pracy, aktualnych ofert pracy oraz możliwości podjęcia zatrudnienia w okresie wolnym od zajęć w szkole. Wszystkim zainteresowanym wręczono ulotki informacyjne dot. usług oferowanych przez kadrę OHP w zakresie pośrednictwa pracy w kraju i za granicą w sieci EURES.

Białystok: Dzień z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Białystok: Dzień z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Białystok: Dzień z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Białystok: Dzień z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Białystok: Dzień z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Autor tekstu: Małgorzata Neczyperowicz - doradca zawodowy MCIZ w Białymstoku, Beata Milewska - pośrednik pracy/asystent EURES CEiPM w Białymstoku
Zdjęcia: Małgorzata Neczyperowicz i Anna Gryko - doradcy zawodowi MCIZ w Białymstoku, Anna Zaremba - pośrednik pracy CEiPM w Białymstoku