• Page contrast
Łomża: Łomżyńskie Kartki Bożonarodzeniowe - rozstrzygniecie konkursu lokalnego

13 listopada 2023 roku w Hufcu Pracy w Łomży rozstrzygnięto lokalny konkurs na kartkę bożonarodzeniową. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Komendanta Hufca wyłoniła najlepsze prace.

Wyróżnione kartki zostaną przekazane do Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku na etap wojewódzki konkursu plastycznego „Karta Bożonarodzeniowa”. Pozostałe prace, będą przesłane jako pocztówki świąteczne do instytucji oraz osób współpracujących z Hufcem Pracy w Łomży. Gratulujemy wyróżnionym i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Łomża: Łomżyńskie Kartki Bożonarodzeniowe - rozstrzygniecie konkursu lokalnego

Autor tekstu: Anna Grzymkowska - wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Zdjęcia: Rafał Onyszko - wychowawca Hufca Pracy w Łomży