• Page contrast
Grajewo: Karmniki z recyklingu

Każdego roku miliony ptaków i innych zwierząt opierają swoje życie na dostępie do odpowiedniej ilości pożywienia. Jednak ze względu na zmiany w krajobrazie miejskim oraz intensywny rozwój przestrzeni miejskiej, dostępność pożywienia dla dzikich ptaków i innych zwierząt staje się coraz bardziej ograniczona. Aby pomóc zwierzętom przetrwać i zachować ekosystemy w równowadze, młodzież Hufca Pracy w Grajewie kontynuując realizację wojewódzkiego programu edukacyjno-profilaktycznego „Ekologia 365” postanowiła stworzyć karmniki z recyklingu.

Młodzież kierując się zasadami tworzenia karmników oraz mieszanek pokarmowych dla ptaków wykonała różnorodne „domki” oraz kule tłuszczowe z dostępnych surowców i materiałów recyklingowych. Podczas zajęć uczniowie wykazali się wyobraźnią i kreatywnością. Gotowe karmniki zostały rozmieszczone na terenie szkoły, tak aby były dostępne dla dzikich ptaków. Zajęcia były cenną lekcją przyrody i mentalnego odpoczynku. Młodzi ludzie pokazali, że nawet z pozoru niewielkie działania, mogą mieć znaczący wpływ na nasze środowisko i zachęcić innych do podejmowania podobnych inicjatyw. Współpraca lokalnej społeczności, ochrona dzikich ptaków i edukacja ekologiczna to klucz do zachowania harmonii między ludźmi a przyrodą.

Grajewo: Karmniki z recyklingu Grajewo: Karmniki z recyklingu Grajewo: Karmniki z recyklingu Grajewo: Karmniki z recyklingu Grajewo: Karmniki z recyklingu

Autor tekstu i zdjęć: Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie