• Page contrast
Kolno: Śpiewamy pieśni patriotyczne na Narodowe Święto Niepodległości

Święto Odzyskania Niepodległości to jedno najwspanialsze wydarzenie w naszej historii. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległości. Znowu znalazła się na mapie Europy. Wielką rolę w tych wydarzeniach odegrał Józef Piłsudski.

Uczestnicy Hufca Pracy w Kolnie z koła patriotycznego „Niezłomni” wzięli udział w specjalnie przygotowanych zajęciach, aby czcić i świętować 11 listopada. Rozpoczęto je od przedstawienia rysu historycznego. Młodzież rozmawiała też o tym czym jest wolność i niepodległość oraz czym były zabory i rozbiory w historii naszego kraju? Oglądano zdjęcia archiwalne z tego okresu. W dalszej części odbył się krótki montaż słowno-muzyczny. Młodzież śpiewała znane pieśni patriotyczne i legionowe. Podczas zajęć starano się wywołać podniosły i uroczysty nastrój, pełen splendoru i uczuć patriotycznych. Dominowały biało-czerwone elementy dekoracyjne.

Młodzież chętnie uczestniczyła w zajęciach. Kształcona była postawa patriotyczna i przywiązanie do narodowej historii. Szczególnym uznaniem cieszyły się pieśni patriotyczne i legionowe. Młodzież została zachęcona do ich poznania i śpiewania z wielkim szacunkiem i uznaniem. Są one naszą dumą narodową.

Kolno: Śpiewamy pieśni patriotyczne na Narodowe Święto Niepodległości

Autor tekstu i zdjęć: Tomasz Nagórski - wychowawca w Hufcu Pracy w Kolnie