• Page contrast
Białystok: „Bezpiecznie od startu” - konkurs BHP

Reprezentanci Hufca Pracy w Białymstoku uczący się w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSZ Nr 5 w Białymstoku i ZSZ w Hajnówce wzięli udział w regionalnym etapie XXI edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy „Bezpiecznie od startu”. Organizatorem przedsięwzięcia była Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku. Celem Konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród młodocianych pracowników z zakładów rzemieślniczych.

W pierwszej części konkursu zdanie uczestników polegało na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania testowe. Następnie, po analizie wyników, Komisja wyłoniła sześciu najlepszych, którzy zakwalifikowali się do drugiej części konkursu – odpowiedzi ustnych. Pośród wybranych znaleźli się również uczestnicy Hufca: Julia Nagizyan i Julia Jankowska. Finalnie obie zajęły czwarte miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu w pełni zasłużyli na uznanie i zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, a szóstka najlepszych otrzymała również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Białystok: „Bezpiecznie od startu” - konkurs BHP Białystok: „Bezpiecznie od startu” - konkurs BHP Białystok: „Bezpiecznie od startu” - konkurs BHP

Autor tekstu: Jolanta Powichrowska - komendant Hufca Pracy w Białymstoku
Zdjęcia: Jolanta Powichrowska - komendant Hufca Pracy w Białymstoku, Zofia Bielawiec - uczestniczka