• Page contrast
Łomża: Podsumowanie projektu „Aktywni górą!”

Logo UE

Projekt „Aktywni górą!” dobiegł końca. Celem projektu było udzielenie wsparcia dla młodych osób w wieku 15-20 lat prowadzącego do nabycia kwalifikacji lub kompetencji istotnych na współczesnym rynku pracy.

W ramach szkolenia ESCO młodzież z łomżyńskiego Hufca Pracy mogła zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi komunikacji werbalnej i niewerbalnej, rozmowy z klientem, sztuką jego przekonywania, umiejętnością prowadzenia rozmowy – zadawania pytań, aktywnego słuchania, znaczenia mowy ciała, stylu bycia i wyglądu. W projekcie odbyły się również kursy prowadzące do uzyskania dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych tj. kurs prawa jazdy B, kelner z modułem parzenia kawy i operator wózka jezdniowego. Uczestnicy projektu mieli również możliwość uczestnictwa w warsztatach kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika z usługą stylisty, metamorfozą i zakupem ubioru, indywidualnie dobranym dla każdego z nich. Dzięki warsztatom młodzi ludzie mieli okazję zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, które pozwolą im lepiej zarządzać swoim wizerunkiem i być pewniejszymi siebie w różnych sytuacjach życiowych, m.in. podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, rozmowy z przełożonym czy podczas wystąpień publicznych.

Udział w projekcie umożliwił młodzieży podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Spotkania z doradcami zawodowymi i psychologiem wpłynęły pozytywnie na podniesienie samooceny i pomogły obrać odpowiednią ścieżkę kariery – dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestników. Dzięki udziałowi w projekcie 9 beneficjentów z łomżyńskiego Hufca Pracy zdobyło umiejętności zawodowe, które z pewnością pozwolą im na łatwiejszy start w życiu zawodowym.

Baner Aktywni górą

Autor tekstu: Tomasz Kurkowski - lokalny koordynator projektu Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży
Zdjęcie: Marzena Pachucka - wychowawca Hufca Pracy w Łomży