• Page contrast
Kolno: Warsztaty „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie w dniach 19-20 października 2023 roku odbywały się warsztaty z przedsiębiorczości pn. „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”. W spotkaniach udział brali uczestnicy Hufca Pracy, uczniowie klas trzecich Szkoły Branżowej I stopnia przy Zespole Szkół Technicznych w Kolnie.

Celem zajęć było zapoznanie uczestników z problematyką prawnych podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej, z praktyczną wiedzą z zakresu zakładania działalności gospodarczej, z obowiązkami przedsiębiorcy. Podczas warsztatów zostały poruszone między innymi tematy dotyczące formy działalności gospodarczej, procedura rejestracji działalności gospodarczej, formy opodatkowania, biznesplan czy plan marketingowy.

Szkolenie dało młodzieży możliwość realnego zetknięcia się ze światem biznesu. Miało ono pomóc w rozwinięciu wśród młodzieży postaw i umiejętności przedsiębiorczych. Problemy i zadania realizowane w ramach zajęć miały również na celu motywowanie uczniów do samodzielności w zdobywaniu wiedzy. Każdy z uczestników warsztatów poznał drogę swojej firmy krok po kroku – od pomysłu po rozwój i przepis na sukces.

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Polkowska-Wilczewska - doradca zawodowy MCK w Kolnie