• Page contrast
Zambrów: „Na ratunek!”

Uczestnicy Hufca Pracy w Zambrowie – grupa wychowawcza z Ciechanowca realizuje od września wojewódzki program edukacyjno-profilaktyczny „Ekologia 365” w celu rozbudzenia w nich świadomości ekologicznej oraz zainspirowania do podejmowania działań pozytywnie wpływających na środowisko naturalne. Uczestnicy hufca skoncentrują się w głównej mierze na problemach związanych z recyklingiem, ochronie roślin i zwierząt, sposobach oszczędzania wody oraz prądu, jak również spróbują poznać, a także docenić otaczającą ich przyrodę.

Zrealizowano już zajęcia pt. „Ile odzysku, tyle zysku” dotyczące nauki sortowania śmieci oraz oszczędzania wody i prądu. Uczestnicy wzięli udział w akcji ,,Na ratunek!” mającej na celu zbiórkę żołędzi , które mają pomóc leśnym zwierzętom przetrwać zimę. Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem i aktywnie włączyła się w pomoc zwierzętom. Zebrane żołędzie zostaną wyniesione do lasu jako karma dla zwierząt. Akcja okazała się doskonałą lekcją ekologii.

Zambrów: „Na ratunek!” Zambrów: „Na ratunek!” Zambrów: „Na ratunek!” Zambrów: „Na ratunek!” Zambrów: „Na ratunek!” Zambrów: „Na ratunek!” Zambrów: „Na ratunek!”

Autor tekstu i zdjęć: Grażyna Dembek - komendant Hufca Pracy w Zambrowie