• Page contrast
Grajewo: Sprzątanie świata

Hufiec Pracy w Grajewie jak co roku dołączył się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata – Polska” pod patronatem Fundacji „Nasza Ziemia”. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi”, to wspólna lekcja poszanowania środowiska, która łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem.

W tym roku 30. finał ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata przypadał w dniach 15-17 września, jednak uczestnicy grajewskiego Hufca Pracy zakończyli swój udział w akcji dopiero w drugiej połowie października. Mimo niesprzyjającej pogody młodzież wraz z wychowawcami z dużą determinacją ruszyła w teren. Przemierzając okolice Wojewodzina zbierano i segregowano znalezione śmieci, rozmawiając przy tym o założeniach i celach akcji. Inicjatywa uświadomiła uczestnikom, że coroczne zbiórki śmieci nie rozwiązują problemu zaśmieconego środowiska, niezbędna jest zmiana nawyków w życiu codziennym.

Akcja sprzątania świata jest dla uczestników przede wszystkim praktyczną lekcją ekologii i ma na celu budowanie wrażliwości na naturę. Ważnym przekazem kampanii jest wg organizatorów nie sam fakt sprzątania świata, ale to, aby w końcu przestać śmiecić i poprawnie gospodarować odpadami.

Grajewo: Sprzątanie świata Grajewo: Sprzątanie świata Grajewo: Sprzątanie świata

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Sawicka - komendant Hufca Pracy w Grajewie