• Page contrast
Grajewo: Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

18 października to Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi, który corocznie przypomina nam o obecności zjawiska handlu ludźmi. Aby skuteczniej zwalczać i zapobiegać przestępstwu związanemu z tym niebezpiecznym procederem należy lepiej poznać złożoność tego zjawiska poprzez działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Hufiec Pracy w Grajewie wspólnie z Zespołem Szkół w Wojewodzinie i Komendą Powiatową Policji w Grajewie podjęli działania profilaktyczne wśród uczniów szkoły branżowej, mające na celu zwiększenie świadomości na temat zagrożenia, jakie niesie za sobą współczesna forma niewolnictwa zwana handlem ludźmi.

Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Grajewie Pani Grażyna Rodzeń zaprezentowała uczestnikom hufca ciekawą prezentację dotyczącą etiologii, definicji i przejawów zjawiska handlu ludźmi. Szczególna uwaga została zwrócona na pracę przymusową, która jest jedną ze współczesnych form zniewolenia człowieka. Młodzież dowiedziała się, na co zwrócić uwagę, podejmując pracę nie tylko za granicą, ale i w Polsce, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Dodatkowo uczniowie przygotowali plakat, który został umieszczony w bibliotece szkolnej, aby w ten sposób dotrzeć do całej społeczności szkolnej, z informacją na temat zagrożeń zjawiskiem handlu ludźmi.

Elementem dopełniającym działania profilaktyczne było szkolenie dla kadry Hufca Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie przeprowadzone w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Grajewie pod hasłem „Handel ludźmi – w tym zjawisko wyzysku pracowniczego”. Zdobyta wiedza zostanie wykorzystana do pracy z młodzieżą, która  planując swoją przyszłość, często bierze pod uwagę wyjazd za granicę w celu szybkiego i według nich, łatwego zarobku.

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości handel ludźmi jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie. Świadomość powszechności tego przestępczego procederu jest niewielka, wskutek czego młodzi ludzie są podatni na manipulacje i obietnice łatwego zarobku, niedrogiej podróży, zdobycia doświadczenia zawodowego czy ciekawych zdjęć do portfolio.

Grajewo: Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi Grajewo: Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi Grajewo: Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Autor tekstu: Magdalena Sawicka - komendant Hufca Pracy w Grajewie
Zdjęcia: Magdalena Sawicka - komendant Hufca Pracy w Grajewie, Anita Suchodolska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie