Podczas trwania kampanii EURES „Jobs for young people – Praca dla młodych” osoby zainteresowane wyjazdem za granicę zgłaszają się do pośrednika pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kaliszu w celu konsultacji oraz zapoznania się z zagranicznymi ofertami pracy.

Dzięki takim spotkaniom młodzi ludzie mają szanse poznać możliwości jakie daje sieć EURES, zdobyć zatrudnienie, zapoznać się z tym w jaki sposób poszukiwać pracy za granicą, porozmawiać o warunkach pracy i życia w Państwach Unii Europejskiej a także sporządzić w poprawny sposób CV oraz inne dokumenty niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Tekst: Joanna Jaśkiewicz
Zdjęcie: Lilla Żuprańska

Eures SoMe Template 1200x630px wzory 1