• Page contrast
Zambrów: Spotkania nadszedł czas

Czas mija nieubłaganie. Niemal każdy zaczyna z sentymentem wspominać lata spędzone w szkolnej ławce i zastanawiać się, co słychać u tych, z którymi nie widziało się od tak dawna. 15 grudnia w siedzibie Hufca Pracy w Zambrowie odbyło się spotkanie  młodzieży „Absolwentów” z kadrą wychowawczą. Chociaż media społecznościowe oferują nam kontakt ze znajomymi,  to nie zastąpią one realnego spotkania. Młodzież opowiadała o swoim życiu osobistym, wykonywanej pracy i planach na przyszłość. Wspominaliśmy ich pobyt w hufcu, w szkole, wspólne wycieczki, zajęcia kulturalno-oświatowe, wyjazdy na staże zagraniczne itp. Cieszy nas to, iż dobrze radzą sobie jako pracownicy w różnych firmach a niektóre uczestniczki spełniają się w roli mamy. Wszyscy doszliśmy do wniosku, iż było to udane spotkanie i ustalono wstępny termin kolejnej wizyty naszych absolwentów w hufcu.

Zambrów: Spotkania nadszedł czas  Zambrów: Spotkania nadszedł czas  Zambrów: Spotkania nadszedł czas  

Autorki tekstu: Justyna Jabłońska- wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie, Grażyna Dembek- Komendant HP w Zambrowie
Autor zdjęć: Justyna Jabłońska- wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie