Białystok: Targai Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością

Przedstawiciele Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie reprezentowali OHP podczas IX edycji Targów Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami, które odbyły się 17 listopada 2022 r. w Hotelu Hampton By Hilton w Białymstoku. Przedsięwzięcie zorganizowała Fundacja Aktywizacja wraz z Miastem Białystok. W wydarzeniu wzięło udział wielu wystawców: przedsiębiorstwa i firmy działające na Podlasiu oraz urzędy i instytucje rynku pracy.

Główną ideą Targów Pracy była promocja lokalnych firm i instytucji oraz aktywizacja osób poszukujących pracy. Dla pracodawców jest to doskonała okazja, aby zaprezentować swoją ofertę szerokiemu gronu potencjalnych kandydatów. Dla instytucji jest to promocja działań, które oferują osobom szukającym zatrudnienia na rynku pracy. Natomiast dla poszukujących pracy to doskonała okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firm czy instytucji. Uczestnicy targów mogli uzyskać informacje o dostępnych na rynku ofertach pracy, jak też zdobyć kompleksowe informacje dotyczące prawa pracy, zatrudnienia i formalności z tym związanych od przedstawicieli instytucji.

Na stoisku Podlaskiej WK OHP udzielono porad na temat działalności OHP oraz świadczonych przez instytucję usługach. Zaprezentowano ofertę Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Przedstawiono aktualne oferty pracy krótkoterminowej i stałej dostępne w Młodzieżowym Biurze Pracy oraz oferty pracy stałej i sezonowej za granicą w ramach sieci EURES. Zainteresowanych informowano o aktualnej sytuacji na lokalnym i europejskim rynku pracy oraz możliwościach podjęcia zatrudnienia za pośrednictwem OHP. Wśród osób odwiedzających stoisko OHP, były także osoby poszukujące pracy z Ukrainy, którym przekazano informacje o wsparciu oferowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy.

Białystok: Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Białystok: Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Białystok: Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Białystok: Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Białystok: Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością Białystok: Targi Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością

Stoisko PWK OHP cieszyło się dużym zainteresowaniem osób odwiedzających targi pracy. Każdy zainteresowany otrzymał szczegółowe informacje oraz materiały i broszury informacyjne.

Autorzy tekstu: Agnieszka Kruszewska – doradca EURES, Beata Milewska – pośrednik pracy/asystent EURES
Autor zdjęć: Beata Milewska - pośrednik pracy/asystent EURES