• Page contrast
Białystok: Badanie predyspozycji zawodowych testem KZZ

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku w dniu 15 listopada przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem testu „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych” w XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział chętni uczniowie z klas maturalnych, mający wątpliwości z określeniem własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych i potrzebujący pomocy w zakresie planowania dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Zarówno dla młodzieży biorącej udział w badaniach, jak i dla doradców zawodowych było to ciekawe doświadczenie, gdyż po raz pierwszy zastosowano nową, skróconą wersję testu KZZ. Wyniki i ich interpretacja, po opracowaniu będą omówione z uczniami podczas spotkań indywidualnych zaplanowanych na początku grudnia.

Białystok: Badanie predyspozycji zawodowych testem KZZ

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Neczyperowicz – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku