Grajewo: „Na szkle malowane”

Malowanie nie musi być nudne, wystarczy sięgnąć po inny materiał do malowania niż kartka papieru. Dlatego też w tym tygodniu młodzież z Hufca Pracy w Grajewie sięgnęła po różnego rodzaju naczynia i rozwijała swoje umiejętności artystyczne, biorąc udział w warsztatach malowania na szkle.

Okazało się, że wyobraźnia uczestników nie ma granic, podobnie jak zaangażowanie wobec stawianych im zadań. Dla wszystkich biorących udział w warsztatach był to pierwszy kontakt z tym rodzajem malarstwa. Sztuki plastyczne wpływają na proces kształtowania postawy otwarcia na świat, dlatego też cyklowi warsztatów przyświecała misja - rozwijanie wyobraźni, oryginalności, ekspresji, a także budowanie pewności siebie. Każdy z uczestników mógł się wykazać kreatywnością i inwencją twórczą. Wierzymy, że rozwój tych cech u młodzieży zaprocentuje w dalszej ścieżce edukacji, w karierze, a także w życiu.

Grajewo: „Na szkle malowane” Grajewo: „Na szkle malowane”  Grajewo: „Na szkle malowane” Grajewo: „Na szkle malowane”

Autor tekstu: Magdalena Laska – wychowawca Hufca Pracy w Grajewie
Autor zdjęć: Magdalena Laska, Anita Suchodolska – wychowawcy Hufca Pracy w Grajewie