Kolno: Wartościowe kino

Filmy to jedna z najłatwiej dostępnych, najciekawszych i najlepszych rozrywek. Każdy film w jakiś sposób poszerza nasze horyzonty — pokazuje nam ciekawe miejsca na świecie, kulturę innych ludzi, historię, wydarzenia znane i lubiane lub te, o których już dawno zapomnieliśmy. Każda z tych rzeczy ma szansę nauczyć nas czegoś nowego.

Aby pokazać uczestnikom, że kino może być zarówno rozrywką, jak i przekazywać i uczyć cennych wartości życiowych, wychowawcy zorganizowali cykl spotkań pod hasłem: „Wartościowe kino”. Uczestnicy obejrzeli m.in. filmy pt. „Nietykalni” oraz „Dotknij nieba”. Następnie omówiono materiał filmowy w kontekście wartości jednostki. Młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani tematem, stwierdzili, że przedstawione w filmach problemy nie są im obce. Oprócz seansu kadra HP poprowadziła też zajęcia, które pozwoliły młodzieży lepiej zrozumieć hierarchię wartości, czyli cech potrzebnych w życiu społecznym, rodzinnym, w kontaktach międzyludzkich i w pracy zawodowej. Stworzono możliwości wyciszenia się, przemyślenia wielu kwestii, zastanowienia się nad własnym postępowaniem, dokonania wyboru drogi życiowej.

Spotkania pod hasłem: „Wartościowe kino” wspierają rozwój uczestników i wyzwalają ich kreatywność. Prowadzą też do budowania własnego systemu wartości, który umożliwi odpowiedzialne, aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu kulturowym. Wychowanie aktywnego odbiorcy filmów oznacza wychowanie aktywnego i wrażliwego człowieka, który będzie umiał interpretować otaczający go świat.

 Kolno: Wartościowe kino Kolno: Wartościowe kino Kolno: Wartościowe kino Kolno: Wartościowe kino

Autorzy tekstu i zdjęć: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie, Agnieszka Duda – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie