Kolno: Odwiedzamy i porządkujemy „zapomniane” groby

Zbliżające się Święto Wszystkich Świętych oraz tzw. Zaduszki to okres, w którym szczególnie wspominamy zmarłe osoby oraz licznie odwiedzamy cmentarze. Czas ten wzbudza w nas refleksje nad życiem i śmiercią, dla wielu osób jest to czas zadumy i wyciszenia. W okresie tym ozdabiamy groby swoich bliskich kwiatami i zapalamy znicze oraz modlimy się za zmarłych.

Niestety na cmentarzach znajduje się wiele mogił zapomnianych, o które nikt już nie dba. Dlatego, co roku wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie wraz z uczestnikami odwiedzają cmentarze i sprzątają zaniedbane groby. Młodzi ludzie zostali zaopatrzeni w worki, rękawice, narzędzia ogrodnicze i znicze. Wykazali się zaangażowaniem i pracowitością przy zgrabianiu liści, wyrywaniu trawy i chwastów. Radością napawa fakt, że powierzone zadanie potraktowali jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach. Akcja zakończyła się zapaleniem zniczy na uporządkowanych grobach oraz modlitwą za zmarłych. Nie było narzekania, marudzenia lecz pełne oddanie podejmowanej pracy.

Celem wyjścia było porządkowanie starych, zaniedbanych i opuszczonych grobów, a także wzbudzenie w młodych ludziach szacunku i pamięci o zmarłych. Kultywowanie tradycji związanych z Zaduszkami i Świętem zmarłych. Porządkowanie opuszczonych mogił i miejsc jest też wspaniałą lekcją historii. Warto pamiętać, że w przeszłości tkwi klucz do zrozumienia współczesności.

Kolno: Odwiedzamy i porządkujemy „zapomniane” groby Kolno: Odwiedzamy i porządkujemy „zapomniane” groby Kolno: Odwiedzamy i porządkujemy „zapomniane” groby Kolno: Odwiedzamy i porządkujemy „zapomniane” groby

Autor tekstu: Milena Samul i Przemysław Śniadach - wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie
Zdjęcia: Wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie