• Page contrast
Zambrów: Integracja w ZDZ i ZSA

Uczestnicy pierwszych klas Branżowych Szkół ZDZ i ZSA biorą udział w zajęciach integracyjnych. W ramach programów „Integracja w ZSA” oraz „Integracja w ZDZ” uczestnicy wybrali się do centrum rozrywki „Gniazda Żubra” w Zambrowie. Do dyspozycji naszych podopiecznych były cztery sale: sala gier, kinosalon, sala taneczna oraz karaoke. Można było też zagrać w bilard oraz darta. Wspólny posiłek urozmaicił młodzieży dzień.

Uczestnicy mają również szereg zajęć o tematyce integracji podczas lekcji. Mogą poznać swoje mocne i słabe strony charakteru. Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej. Właściwie przeprowadzony proces integracyjno- adaptacyjny nowo przyjętych uczestników jest warunkiem dalszego prawidłowego funkcjonowania młodzieży w jednostce wychowawczej.

Podjęcie przez młodzież nowych wyzwań związanych z rozpoczęciem nauki, zmianą szkoły, wiąże się z często z trudnościami życia. Zadaniem programu jest wsparcie nowego uczestnika w sposób zapewniający mu pozytywny start w nowej rzeczywistości, pozbawiony lęku, niepokoju w sposób który pozytywnie wpłynie na rozwój dalszej ścieżki edukacyjnej.

Zambrów: Integracja w ZDZ i ZSA Zambrów: Integracja w ZDZ i ZSA Zambrów: Integracja w ZDZ i ZSA Zambrów: Integracja w ZDZ i ZSA

Autor tekstu i zdjęć: Ewa Fabiańska - wychowawca Hufca Pracy w Zambrowie