• Page contrast
Kolno: „Zło dobrem zwyciężaj!” – 38 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Dnia 19 października 1984 roku został zamordowany przez Służby Bezpieczeństwa ks. Jerzy Popiełuszko. Komunistom nie podobała się jego działalność duszpasterska, a szczególnie msze za Ojczyznę, które w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gromadziły tysiące wiernych. Ksiądz Jerzy głosił prawdę o zniewoleniu człowieka, o podeptaniu praw ludzkich, upominał się o wolność wyznania. Był też kapelanem Solidarności. Walczył o prawa pracownicze i możliwość zrzeszania się. Szczególnie starał się otaczać opieką internowanych i ich rodziny podczas stanu wojennego. Był uczciwym, skromnym, sprawiedliwym człowiekiem, który nie złamał się przed represjami. Oddał własne życie za wolność innych ludzi.

W tym roku obchodziliśmy 38 rocznicę bestialskiej śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Aby uczcić to wydarzenie i przybliżyć młodzieży postać męczennika, wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie zorganizowali spotkanie dla swoich uczestników. Na początku zajęć młodzi ludzie obejrzeli film tematyczny przybliżający życiorys, działalność, śmierć oraz przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się też z informatorem pt. „Dekalog Księdza Jerzego Popiełuszki”. Żywo uczestniczyli w rozmowie na temat czasów powojennych oraz powstania i działalności „Solidarności”. Na zakończenie spotkania wykonali gazetkę tematyczną.

Młodzież bardzo zaangażowała się w spotkanie, któremu towarzyszył podniosły nastrój. Podsumowaniem spotkania mogą być słowa jednej z uczestniczek hufca: „Ks. Jerzy Popiełuszko dawał ludziom radość i nadzieje. Walczył o godność i prawdę. Swoim życiem potwierdzał wypowiadane przez siebie słowa. Jest dla nas wzorem”.

Kolno: „Zło dobrem zwyciężaj!” – 38 rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Autorzy tekstu: Tomasz Nagórski, Milena Samul wychowawcy Hufca Pracy w Kolnie
Zdjęcia: Agnieszka Duda – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie