• Page contrast

W Hufcu Pracy w Białymstoku od września realizowany jest program integracyjno-adaptacyjny „Nowy rozdział”. Jego adresatami są nowi uczestnicy jednostki.

Głównym założeniem programu jest adaptacja w nowym środowisku i integracja nowoprzyjętych uczestników. Rezultat działań ukierunkowany jest m.in. na poznanie obowiązujących zasad i reguł, rozpoznanie i określenie potrzeb wychowawczych uczestnika, podniesienie poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości, akceptacji oraz kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

Stwarzając możliwości dobrego poznania się, w dniu 20 października 2022 roku uczestnicy z klasy pierwszej wielozawodowej Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku wspólnie z wychowawcą hufca i wychowawcą szkolnym uczestniczyli w zorganizowanym wyjściu na kręgle i bilard. Niektórzy pierwszy raz próbowali swoich sił w tych dyscyplinach, inni natomiast doskonalili soje umiejętności. Było to doskonałą okazją do współpracy oraz skorzystania z wiedzy i umiejętności bardziej doświadczonych.

Zakończeniem rekreacji była entuzjastycznie przyjęta niespodzianka, czyli wspólne degustowanie pizzy. Razem spędzony czas dał uczestnikom możliwość zespołowego działania, bliższego poznania, ale też pokazał, jak można aktywnie spędzać czas aby się nie nudzić.

Białystok: Realizacja programu integracyjno-adaptacyjnego „Nowy rozdział” Białystok: Realizacja programu integracyjno-adaptacyjnego „Nowy rozdział”

Autor tekstu i zdjęć: Jolanta Powichrowska – komendant Hufca Pracy w Białymstoku