• Page contrast
Łomża: Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

12 października 2022 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży odbyło się uroczyste ślubowanie uczestników Hufca Pracy, uczących się w klasie pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego święto miało bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter. Uroczystość poprowadził dyrektor szkoły Pan Artur Ciborowski, który przywitał wszystkich uczestników ślubowania i grono pedagogiczne. W trakcie imprezy uroczyście wniesiono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy.

Główną część stanowiła przysięga na sztandar szkoły, wypowiedziana przez wszystkich pierwszoklasistów.  Po złożeniu ślubowania nowo przybyli uczniowie stali się pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności.

Autor tekstu i zdjęcia: Natalia Gniazdowska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży