• Page contrast
SUWAŁKI: Spotkanie w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach brało udział w seminarium zorganizowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Celem spotkania było omówienie specyfiki rynku pracy w subregionie suwalskim, przedstawienie aktualnej oferty pracodawców oraz zobrazowanie roli instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy.

Spotkanie zakończyło się przedstawieniem oferty szkoleń i kursów zawodowych organizowanych przez instytucje szkoleniowe w ramach kształcenia edukacji nieformalnej. Omówiono również kwestie zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje pracowników przez przedstawicieli suwalskich firm.

SUWAŁKI: Spotkanie w ramach Powiatowej Sieci Doradztwa Zawodowego

Autor tekstu i zdjęć: Monika Maliszewska - doradca zawodowy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach