• Page contrast
Augustów: „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych

Rodzina i praca to dwa najważniejsze obszary w życiu każdej osoby dorosłej. Godzenie ról zawodowych i rodzinnych jest istotnym elementem życia kobiet i mężczyzn, wielkim wyzwaniem w dzisiejszych czasach. Dlatego też kwestia pełnienia ról zawodowych i rodzinnych została poruszona podczas warsztatów zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Augustowie.

Uczestnicy podczas warsztatów zostali zapoznani, m.in.: ze stereotypami dotyczącymi rodziców na obecnym rynku pracy oraz zasadami organizacji obowiązków w rodzinie pomagającymi zachować aktywność zawodową. Młodzież chętnie podejmowała dyskusję na temat różnych rozwiązań, które można wprowadzić do rodzinnego życia, które umożliwią godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Z zaangażowaniem wykonywała ćwiczenia zaproponowane przez doradcę zawodowego np. dotyczące podziału obowiązków w rodzinie.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas zajęć przyda się w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym w ramach idei work - live -balance.

Augustów: „Godzenie ról zawodowych i rodzinnych" cipma warsztaty godzenie rol 23092022 01

Autor tekstu: Teresa Gładyszewska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Augustowie
Autor zdjęć: Ilona Szamatowicz – pośrednik pracy Młodzieżowego Centrum Kariery w Augustowie.